Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Slovensko leksikalno pomenoslovje

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2013
VELIKOST NA DATOTEKO: 4,85
ISBN: 978-961-237-572-0
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Ada Vidovič Muha
CENA: BREZPLAČNO

Vse Ada Vidovič Muha knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

...lexical semantics) with its first theoretically conceived presentation of the lexical polysemy in Slovene, provides the ... (PDF) Review of "Slovensko leksikalno pomenoslovje", Ada ... ... ... Omahovanje pri določitvi, da so to vrstni pridevniki, izhaja iz nekaterih njihovih lastnosti, s katerimi so podobni lastnostnim pridevnikom. Zaradi teh lastnosti so »načelno uvrščeni med kakovostne«, kot je to zapisano v pomenoslovni teoriji (A. Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje 2013, str. 396). Slovensko leksikalno pomenoslovje A. Vidovič Muha s prvo teoretično zasnovano predstavitvijo slovarske večpom ... Slovensko leksikalno pomenoslovje by Znanstvena zalozba FF ... ... . 396). Slovensko leksikalno pomenoslovje A. Vidovič Muha s prvo teoretično zasnovano predstavitvijo slovarske večpomenskosti slovenskega jezika prinaša merila tipologiziranja slovarske večpomenskosti, utemeljena v tipih sprememb pomenskosestavinske zgradbe. Preizkus ugotovljenih tipologizirajočih meril na obsežnejšem gradivu kaže njihovo ... Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ada Vidovič-Muha. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 - 328 strani. 0 Recenzije. Mnenja - Napišite recenzijo. Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij. Vsebina. O POBUDI IN ZASNOVI DELA . 9: Konotativni pomen . 29: SLOVENSKO LEKSIKALNO POMENOSLOVJE. Govorica slovarja - Ada Vidovič Muha. 15,00 € ... Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje Jerica Snoj, 2003, original scientific article. Keywords: slovenščina, pomenoslovje, slovarska večpomenskost, Slovensko leksikalno pomenoslovje Full text (outside link) Znanstveno deluje predvsem na področju skladnje s pretvorbeno-tvorbenim besedotvorjem - Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk (1988), in leksikologije - Slovensko leksikalno pomenoslovje (2000); objavlja razprave iz teorije jezika, sociolingvistike in je bila (so)urednica vsaj dvanajstih zbornikov. SSSJ nas sooča z dejstvom, da je na Inštitutu še živa leksikografska ideja, ki je bila sposobna zasnovati in realizirati do tega trenutka konceptualno nepresežen Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), s katerim se je slovenska leksikografija in prek nje slovensko leksikalno pomenoslovje uvrstilo v evropski jezikoslovni prostor druge ... Slovensko leksikalno pomenoslovje je avtoričino drugo samostojno monografsko delo. V njem so podana nekaj let nastajajoča spoznanja, predstavljena deloma že v nekaterih prispevkih in v groben tudi na predavanjih in seminarjih iz besedoslovja na slovenistiki ljubljanske Filozofske fakultete....