Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2017
VELIKOST NA DATOTEKO: 4,25
ISBN: 978-961-204-606-4
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Nina Scortegagna Kavčnik, Miha Šercer
CENA: BREZPLAČNO

Najboljši Odpoved pogodbe o zaposlitvi pdf, ki ga boste našli tukaj

Opis:

Priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi je novost na slovenskem knjižnem trgu, saj se kot prvo delo pri nas teme odpovedi pogodbe o zaposlitvi loteva poglobljeno in z izključnim poudarkom na praksi.V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi vse bolj množičen pojav, zato je to čedalje pogostejša tema tudi v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.Ravno zaradi tega sta uveljavljena avtorja in delovnopravna strokovnjaka Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik sprejela izziv napisati priročnik (in ne zgolj knjige v najširšem pomenu besede), ki bo obvezno čtivo za vsakogar, ki se je bodisi že srečal ali pa se šele bo srečal z delovnopravnim področjem. Gre za priročnik, ki bo nepogrešljiva pomoč številnim pravnim in drugim strokovnjakom v povezavi z delovnim pravom.Priročnik je ABC odpovedi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih ter izrazito praktično zasnovan. V njem ne boste našli suhoparnega naštevanja, saj sta avtorja sprejela izziv in odgovorila na številna nerešena ali sporna praktična vprašanja, o katerih se ni še nihče izrekel.In prav vse to, poglobljeno poznavanje delovnopravnega področja, strokovni ugled obeh avtorjev, njune neprecenljive praktične izkušnje, vsi njuni že objavljeni strokovni članki in izdane knjige ter bogata predavateljska pot, so jamstvo, da bo priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi kvalitetno delo in pomemben prispevek tako za stroko kot za širšo javnost.Dodatna vrednost priročnika so poleg izpiljenega sloga in jezika pisanja, dostopnega in razumljivega za širok krog uporabnikov, tudi vsi vzorci odpovedi pogodbe o zaposlitvi s spremljajočimi dokumenti.

...ziroma na naslov, določen v pogodbi o zaposlitvi ... Odpoved pogodbe o zaposlitvi in prijava na Zavod za ... ... . Če delavec nima stalnega ali Odpoved pogodbe o zaposlitvi in prijava na Zavod za zaposlovanje Januarja 2018 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki prinaša novost pri obvezni prijavi na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2020, 2019, 2018. Ocenjeno trajanje izobraževanja: 56 minut (14.107 besed) Zakon o delovnih razmerjih (), kot en ... Odpoved pogodbe o zaposlitvi: Kako mora biti vročena ... ... .107 besed) Zakon o delovnih razmerjih (), kot enega od možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja, predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi o zaposlitvi za določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila ... Eden izmed razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je tudi prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog). Odpoved mora biti v pisni obliki. Pri redni odpovedi lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (neutemeljene razloge za redno odpoved določa 90. člen ZDR-1).. Pri tem mora pisno obrazložiti odpovedni razlog in pravilno izpeljati celoten postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v praksi najpogostejši razlog za prenehanje delovnega razmerja. Podata jo lahko tako delavec kot tudi delodajalec, in sicer v pisni obliki. Ne glede na to katera stranka pogodbo odpove, je potrebno spoštovati zakonsko ali pogodbeno določen odpovedni rok, ki ne more biti daljši od 60 dni.. PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI IZREDNA ODPOVED. Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi morajo biti izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, ter, da vključujoč vse okoliščine, ter interese obeh pogodbenih strank, delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do poteka odpovednega roka ali do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Odpoved delovnega razmerja ali odpoved pogodbe o zaposlitvi je izredno neprijetna situacija. V prvi vrsti gotovo bolj za delavca, če je bil v to prisiljen, prav tako pa tudi za delodajalca, saj vedno obstaja nevarnost tožbe, sodnih sporov in dodatnih finančnih obremenitev. Facebook0Tweet0LinkedIn0 Odpoved iz poslovnega razloga je lahko vročena delavcu, ki je zaposlen za nedoločen ali določen čas. Pri tem mora delodajalec upoštevati tudi zakonsko določene kategorije delavcev, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo. Pogodbe o zaposlitvi delodajalec, razen v zakonsko določenih primerih, ne sme odpovedati pr...