Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 8,36
ISBN: 978-961-204-596-8
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur
CENA: BREZPLAČNO

Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur knjige Stvarnopravni zakonik (SPZ) epub so vam na voljo po registraciji na naši spletni strani

Opis:

Že več kot trinajst let je minilo od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Naša praksa se je v tem času že prilagodila številnim novostim, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava. S pravnosistemskega vidika pa je najpomembnejši poudarek zakonika na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki tako kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit in konstitutivnosti zemljiškoknjiž nega vpisa.Avtorji, ki so v slovenski strokovni javnosti znani kot strokovnjaki na področju stvarnega prava, so se tokrat odločili za nekoliko drugačen koncept komentarja k SPZ. V nasprotju z »običajnimi« zakoni s komentarjem, ki jih najdemo pri nas, so se odločili za koncept, ki je bliže praktikom, ker bolj kot teorijo – njena dosedanja stališča oziroma stališča prejšnjih razprav delo seveda prav tako vsebuje – predstavlja stališča sodne prakse.V letih po uveljavitvi SPZ se je nabrala že zelo bogata sodna praksa, ki je sistematično in – kjer je to potrebno – tudi kritično obdelana. V komentarju nikakor ne gre zgolj za preprost prikaz sodne prakse, kot jo lahko najdemo na različnih spletnih portalih ponudnikov podobnih pravnih vsebin, ampak je ta povezana s strokovno poglobljenim komentarjem k posameznim določbam SPZ.Predmet posebne obravnave so odločitve, ki prinašajo bodisi povsem nova stališča bodisi se razlikujejo od uveljavljenih stališč sodne prakse slovenskih sodišč. Pri tem avtorji opozarjajo tudi na težave v tistih primerih oziroma postopkih, ko zaradi nedovoljenosti revizije stališča oblikujejo bodisi samo eno sodišče ali pa vsa štiri višja sodišča v državi. In nenazadnje smo priča ne usklajenosti stališč celo med različnimi oddelki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.Seveda v knjigi ne manjka teoretični del, a je ta po vsebini in obsegu bolj prilagojen uporabnikom v praksi (zlasti odvetnikom, notarjem in sodnikom). Komentar je strukturiran tako, da je najprej podana analiza posameznega instituta oziroma določbe SPZ, vključno s sodno prakso, temu pa sledi sistematičen in pregleden prikaz jeder (oziroma relevantnih delov iz obrazložitev) sodnih odločb.V stvarnem pravu se pogosto srečujemo z vprašanjem, ali je neka oseba v določenem trenutku v preteklosti pridobila lastninsko ali drugo stvarno pravico. Odgovor na to vprašanje je treba poiskati v pravnih pravilih, ki so veljala v tistem času. To pomeni, da so še vedno aktualna in se uporabljajo zlasti določila Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZLTR) o priposestvovanju in o pravnih posledicah gradnje na tujem zemljišču. Zato je v komentar vključen tudi komentar teh pravil, ki seveda vključuje relevantno sodno prakso.

...nato Vrenčur]. Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Neuradno prečiščeno besedilo) s komentarjem ... Stvarnopravni zakonik SPZ • Zakonodaja • Računovodstvo.net ... . Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur. 218,00 ... Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem Ta stran uporablja JavaScript. Vaš brskalnik ne podpira JavaScripta ali pa je ta izklopljen. Stvarnopravni zakonik (SPZ) velja od leta 2003 in je do danes doživel že vrsto sprememb. Da bi vam lahko ponudili vedno ažuren komentar, je v sodelovanju z urednikoma dr. Nino P ... 48. člen SPZ • Stvarnopravni zakonik SPZ • Zakonodaja ... ... . Da bi vam lahko ponudili vedno ažuren komentar, je v sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem in več avtorji nastal komentar Stvarnopravnega zakonika, ki predstavlja osnovo e-paketa Stvarno pravo. Stvarnopravni zakonik (SPZ) Naloži sliko. Naloži datoteko. Posnemi s spletno kamero. Odstrani sliko. Zajemi. Obreži. Prenašanje datoteke ... Prekliči. MENU MENU. Baze COBISS. Konzorcijski portal COBISS+ Druge baze podatkov. COLIB.SI - podatki o slovenskih knjižnicah CONOR.SI - normativna datoteka osebnih in korporativnih imen ... Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem Juhart, Miha ; Tratnik, Matjaž, 1957- ; Vrenčur, Renato Vrsta gradiva - znanstvena monografija ; neleposlovje za odrasle Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem. dr. Matjaž Tratnik. Pošlji e-mail prijatelju. z DDV: 265,00 EUR brez DDV: 252,38 EUR ... (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, ne le jedra. Stvarnopravni zakonik (SPZ) sestoji iz dvanajstih delov. Prvi del zajema temeljna načela, ki med drugim določa stvarne pravice in njihov predmet. Drugi del opredeljuje temeljne pojme, kot na primer kaj je stvar, sestavina, pritiklina, nepremičnina, javno dobro, zbirna stvar, premoženjska pravica ter tudi kaj so plodovi in kaj je zemljiškoknjižno dovolilo....