Najboljša brezplačna spletna knjižnica

(Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 12,46
ISBN: 978-961-237-854-7
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Irma Potočnik Slavič, ... [et al.]
CENA: BREZPLAČNO

Vse Irma Potočnik Slavič, ... [et al.] knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Sedanja raba razpoložljivih virov (naravni, finančni, človeški) na kmetijah v Sloveniji je pogosto necelovita, kratkoročno naravnana in občasno zelo netrajnostna. Po drugi strani pa nekatere zelo inovativne, trajnostno naravnane kmetijske prakse nakazujejo na zelo intenzivirano rabo raznovrstnih virov kmetij. Monografija se osredotoča na rabo razpoložljivih virov na kmetiji, kot jo določajo zakonsko opredeljene dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Avtorji izpostavljajo prostorsko dimenzijo kmetij oziroma njihovih virov: bralcu je vseskozi v pomoč bogato kartografsko in fotografsko gradivo, za boljše razumevanje problematike so vključili osebne zgodbe intervjuvancev na slovenskih kmetijah z registrirano dopolnilno dejavnostjo. V takšnem mozaiku spoznanj ima zato posebno težo metoda DEXi, ki kot podlaga za večkriterijsko odločanje lahko usmerja tako posameznika kot druge deležnike na področju kmetijstva v smotrno rabo zasebnih in javnih sredstev, katera bodo pripomogla k bolj celoviti in trajnostno naravnani rabi virov kmetij. Rezultati interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela, predstavljeni v monografiji, pomembno prispevajo k teoriji agrarne geografije, geografije turizma, geografije podeželja in regionalnega razvoja ter so uporabni v praksi pri snovanju dolgoročne politike razvoja slovenskega podeželja. (Igor Jurinčič, Marko Krevs in Tatjana Resnik Planinc)

... kB) Izvoz v EndNote (RIS format) Avtor(ji) Potočnik Slavič, Irma (avtor, urednik, fotograf) Cigale, Dejan (avtor, urednik) ... Fizična geografija krasa | Oddelek za azijske študije ... ... ... (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji. Sedanja raba razpoložljivih virov (naravni, finančni, človeški) na kmetijah v Sloveniji je pogosto necelovita, kratkoročno naravnana in občasno zelo netrajnostna. Po drugi strani pa nekatere zelo inovativne, trajnostno naravnane kmetijske prakse nakazujejo na zelo intenzivirano rabo raznovrstnih virov kmetij. Monografija se osredotoča na rabo razpoložljivih virov na kmetiji, kot jo ... Udornice v Sloveniji. Avtor: Uroš Stepišni ... (PDF) (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji ... . Monografija se osredotoča na rabo razpoložljivih virov na kmetiji, kot jo ... Udornice v Sloveniji. Avtor: Uroš Stepišnik Avtor je znotraj geomorfološkega proučevanja udornic na območju Slovenije prikazal strukturiran metodološki pristop za sistematično znanstveno proučevanje oblikovanja, predvsem pa preoblikovanja udornic. Knjiga prinaša nova spoznanja o prostorski razporeditvi udornic na slovenskem krasu ter o ... Romska naselja so specifičen prostorski fenomen v okviru naselbinskega sistema v Sloveniji. Zaradi pozne stalne poselitve, podedovanih vzorcev prostorskega obnašanja, pomanjkanja regulativ, usmeritev in pomoči so danes marginaliziran prostor in Romi marginalizirana skupnost. ... (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji ... Udornice v Sloveniji. Avtor: Uroš Stepišnik Avtor je znotraj geomorfološkega proučevanja udornic na območju Slovenije prikazal strukturiran metodološki pristop za sistematično znanstveno proučevanje oblikovanja, predvsem pa preoblikovanja udornic. Knjiga prinaša nova spoznanja o prostorski razporeditvi udornic na slovenskem krasu ter o ... Age Range: 18 to 22 years ♦ above 22 year: Education Level: UG and PG ♦ Career/Technical Study: Learning Resource Type: Article: Publisher Date: 2016-12-01 Sedanja raba razpoložljivih virov (naravni, finančni, človeški) na kmetijah v Sloveniji je pogosto necelovita, kratkoročno naravnana in občasno zelo netrajnostna. Po drugi strani pa nekatere zelo inovativne, trajnostno naravnane kmetijske prakse nakazujejo na zelo intenzivirano rabo raznovrstnih... (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji Sedanja raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji je pogosto necelovita, kratkoročno naravnana in občasno zelo netrajnostna. Po drugi strani pa nekatere zelo inovativne, trajnostno naravnane kmetijske prakse nakazujejo na zelo intenzivirano rabo raznovrstnih virov kmetij. Od samih začetkov moderne geografije v Sloveniji je velik del raziskav posredno ali neposredno vezanih na kras. Razlog za takšno usmeritev je predvsem v dejstvu, da obsega kras slabo polovico slovenskega ozemlja. ... raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji . Oddelek za geografijo. Od samih začetkov moderne geografije v Sloveniji je velik del raziskav posredno ali neposredno vezanih na kras. Razlog za takšno usmeritev je predvsem v dejstvu, da obsega kras slabo polovico slovenskega ozemlja. ... raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji . Oddelek za geografijo. Od samih začetkov moderne geografije v Sloveniji je velik del raziskav posredno...