Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 12,67
ISBN: 978-961-6882-25-5
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Barbara Bajd
CENA: BREZPLAČNO

Tukaj boste našli knjigo Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste pdf

Opis:

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij. To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli. Njihovo neustavljivo širjenje grozi, da bodo prevladali nad domorodnimi vrstami in za vedno spremenili ekosisteme, od katerih so te odvisne. Zaskrbljenost, da invazivne vrste predstavljajo znatno nevarnost za svetovno biotskoraznovrstnost in ekološko celovitost, je že dolgo tema pogovora evropskih držav. Zato je ukrepanje, podprto z mednarodnimi dogovori nadzorovanja tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo, tudi v Sloveniji več kot nujno.V knjigi so zbrane rastlinske in živalske invazivne tujerodne vrste, ki so pri nas najpogostejše.

...e verjetno, da se bodo razširile tudi v Slovenijo ... Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste :: COBISS+ ... . Nekatere vrste so pri nas že prisotne na manjših območjih in bi se lahko brez ukrepanja razširile. Opazovalni seznam: Na tem seznamu so nekatere tujerodne vrste, ki so pri nas že precej razširjene in prepoznane kot invazivne. Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Naloži sliko. Naloži datoteko. Posnemi s spletno kamero. Odstrani sliko. Zajemi ... Tujerodne rastlinske vrste - Triglavski Narodni Park ... . Posnemi s spletno kamero. Odstrani sliko. Zajemi. Obreži. Prenašanje datoteke ... Prekliči. MENU MENU. Baze COBISS. COBISS+ SICRIS ‒ informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji ... Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste ... Knjižica predstavi najbolj pogoste invazivne tujerodne vrste pri nas, njihov izvor in lastnosti ter pri vsaki še prav posebej opozori, zakaj je nevarna in kako je treba z njo postopati. Vsaka vrsta je nazorno predstavljena s fotografijo. Predstavitve so poučne in zanimive, vendar niso posebej osredotočene na mlade bralce. Seminar Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste LOKACIJA: Velika predavalnica Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana. DATUM: torek, 27. september 2016 Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij.To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli.Njihovo neustavljivo širjenje grozi, da bodo prevladali nad domorodnimi vrstami in za vedno spremenili ekosisteme, od katerih so te odvisne. problematične tujerodne invazivne rastlinske vrste (ambrozija, japonski dresnik, kanadska zlata rozga, orjaška zlata rozga). Največji problem razraščanja predstavlja kanadska zlata rozga, ki se širi ob železniški progi. Občina Jesenice v primeru odkritja ambrozije na površinah v zasebni lasti, lahko ukrepa, ker Na mokriščih, kjer zaradi dinamike vode nastajajo manjši odprti prostori, se tujerodne rastline ustalijo in postopoma oblikujejo goste sestoje in lahko postanejo invazivne. Invazivne rastlinske vrste, predvsem japonski dresnik, žlezava nedotika, oljna bučka ter kanadska in orjaška zlata rozga, so se v zadnjih 30-tih letih močno ... Invazivne tujerodne vrste … so vrste, ki se v novem okolju samostojno razširjajo in imajo negativne vplive na domorodne vrste, ekosisteme, gospodarstvo in/ali zdravje ljudi. Vir: Tujerodne-vrste.info. 9.5.2014 2 Zakaj vrsta postane invazivna? •V novem okolju so podobne razmere kot v matični Invazivne tujerodne vrste lahko na domorodne vrste vplivajo na več ravneh. Na genski ravni prihaja do izpodrivanja genov posameznih domorodnih vrst. Pri nas je najbolj poznan primer, ko je zaradi naselitve tujerodnih vrst postrvi in križanja med temi vrstami in soške postrvi prišlo do njenega izginjanja. Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji srečamo na skoraj vsakem koraku. Nekatere imajo mogočna stebla in rastejo tako na gosto, da se v njihovi bližini drugim rastlinam slabo piše. Tudi če jih pokosijo, znova poženejo in preplavijo skromnej- Invazivne rastlinske in živalske vrste. Neža Mrevlje; sreda, 06. marec 2019 AMBROZIJA. Domača mačka Emily je bila pred enajstimi leti prava medijska zvezda. Kot slepi potnik je namreč v kontejnerju prepotovala iz Združenih držav Amerike vse do Francije. Na enem od svojih pohajanj po domačem kraju v severni zvezni državi Wisconsin je ... 5 TUJERODNE IN INVAZIVNE VRSTE V GOZDU S POUDARKOM NA DREVESNIH VRSTAH Lado KUTNAR Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana 5.1 Pregled zgodnejših virov o tujih drevesnih vrstah pri nas in predlogi za njihov vnos Maks Wraber (1951b) ugotavlja, da je evropsko gozdarstvo zaelo z vnosom tujih drevesnih vrst v gozdove ob koncu 19. stoletja. nehote prenašamo tudi številne rastlinske in živalske vrste, ki jih na območjih zunaj njihove naravne razširjenosti imenujemo tujerodne vrste. Nekatere - pravimo jim invazivne tujerodne vrste - se na novih območjih ustalijo in razširijo ter povzročajo okoljsko in gospodarsko škodo. Nekatere tujerodne vrste so bile v nova okolja Letošnji svetovni dan mokrišč, 2. februarja, je posvečen biotski raznovrstnosti v mokriščih...