Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Dr. Andrej Gosar (1887-1970)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2015
VELIKOST NA DATOTEKO: 9,67
ISBN: 978-961-278-190-3
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

Vse knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Potem ko se je v Logatcu in v prostorih SAZU odvijal 28. in 29. junija 2014 znanstveni simpozij Dr. Andrej Gosar, Krščanstvo in socialno gibanje. Življenje, delo, pomen, na katerem je sodelovalo čez 40 predavateljev, ki so živahno debatirali, je zgodovinar Jure Gašparič pripravil znanstveno monografijo Dr. Andrej Gosar (1887-1970), v kateri je velik del sodelavcev s simpozija pripravil svojo razpravo.Knjiga je razdeljena na pet osrednjih tematskih sklopov. Po uvodnih besedah Gosarjevega sina Petra, ki bralca stvarno, a hkrati prijazno vpelje v očetov svet, sledi biografski del knjige — devet poglavij o življenjski in poklicni poti Andreja Gosarja, zlasti o njenih političnih in profesorskih aspektih od tridesetih let 20. stoletja. Naslednji tematski sklop je posvečen Gosarjevemu znanstvenopublicističnemu delu. Sedem avtorjev razgrne njegov duhovni svet, njegova socialna, ekonomska in filozofska razmišljanja. Da Gosarjevo delo še zmerom vzbuja pozornost, priča sklop, ki prejšnjega logično nadaljuje in dopolnjuje; ravno tako sedem poglavij o recepciji, veljavi in pomenu Gosarjevega dela.Prvemu delu knjige, ki je zasnovan po pravilih znanstvene monografije, sledi sklop, poimenovan Zapisi. V njem so razvrščena poglavja, ki prinašajo raznovrstne novosti in podatke o Andreju Gosarju, od gradiva iz Nadškofijskega arhiva do pripovedi o postavitvi spomenika … Nadvse dragocena je izjemna bibliografija Andreja Gosarja, dodana na koncu.

...887 v Dolenjem Logatcu. Klasično gimnazijo je končal v Ljubljani in se vpisal na pravno fakulteto dunajske univerze ... Dr. Andrej Gosar: Prek simpozija in razstave do obsežne ... ... . 15. januarja 1915 je bil vpoklican k vojakom v 97. tržaški pehotni polk, kot črnovojnik in je po opravljenem častniškem tečaju, postal rezervni poročnik. V tem času je tudi doktoriral. Dr. Andrej Gosar (1887-1970) se je angažiral na številnih področjih, bil je tudi eden od nosilcev krščanskega socialnega gibanja med obema vojnama. Zadnja leta pred vojno je bil zaradi svoje krščanskodemokratične usmerjenosti politično osamljen; med vojno se ... Dr. Andrej Gosar (1887-1970) - Knjigarna Bukla ... . Zadnja leta pred vojno je bil zaradi svoje krščanskodemokratične usmerjenosti politično osamljen; med vojno se ni hotel pridružiti OF, ker je zavračal komunizem, razšel se je tudi z SLS. Dr. Andrej Gosar (1887-1970), an economist, sociologist and politician, was the most publicly active in the period between the World Wars. Gosar dealt with the most pressing issue of his time: the intensification of social problems. He lived in a period of modernization; however, the process was slow and did not keep up with the rapid ... Predavanja s simpozija so pri celjski Mohorjevi družbi v letu 2015 izšla v zborniku z naslovom Dr. Andrej Gosar (1887-1970), ki sta ga uredila zgodovinar Jure Gašparič in urednica Alenka Veber. V njem najdemo referate strokovnjakov iz matice, a tudi zamejstva. Nekateri izmed njih bodo spregovorili na omenjenih okroglih mizah v Trstu ali Gorici. Knjižnica Logatec je marca 2014 v sodelovanju z Občino Logatec, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, Celjsko Mohorjevo družbo ter Narodno in univerzitetno knjižnico organizirala dvodnevni simpozij dr. Andrej Gosar: Krščanstvo in socialno gibanje: življenje - delo - pomen, in sicer 28 ... Gosar ostaja do danes eden najvidnejših in najvplivnejših logaških osebnosti, njegova krščansko-socialna misel pa je zaradi trenutne finančno-gospodarske krize danes še toliko bolj aktualna. Na 4. Gosarjevem večeru so v Logatcu predstavili knjigo z naslovom Dr. Andrej Gosar, 1887-1970 . Foto: Saša Musec Čuk Andrej Gosar v času okupacije 1941-1945.« V: Dr. Andrej Gosar (1887-1970), ur. Jure Gašparič in Alenka Veber, 47-56. Celje: Društvo Mohorjeva družba-Celjska Mohorjeva družba, 2015. Godeša, Bojan. Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Leta 2014 se je odvijal znanstveni simpozij Dr. Andrej Gosar, Krščanstvo in socialno gibanje. Življenje, delo, pomen, na katerem je sodelovalo več kot 40 predavateljev, naslednje leto pa je pri Mohorjevi družbi izšla znanstvena monografija Dr. Andrej Gosar (1887-1970). Na simpoziju se je porodila ideja, da bi posneli dokumentarec. Dr. Andrej Gosar (1887-1970) je v Času leta 1926 objavil in nato še dvakrat ponatisnil odlično razpravo Kriza moderne demokracije?. V njej se kritično loti teze o krizi moderne demokracije, o kateri so govorili mnogi vidnejši evropski družboslovci. Najprej prikaže zgodovinsko ozadje in smisel moderne demokracije, ki naj bi v Evropi ... Slika: Dr. Andrej Gosar, 1887 - 1970 4 Povezali smo jih z »južnim« pristopom, ker temeljijo na naravi in skupnosti, njihovi načini upravljanja pa so marsikdaj sorodni načinom upravljanja v »severnem« pristopu in lahko slednje tudi navdihujejo. Dokumentarni portret Andrej Gosar: Mislec v prelomnih časih, dokumentarni portret. 10.08.2020. Andrej Gosar (1887 - 1970) pravnik, politik in ekonomist po mnenju mnogih velja za izumitelja socialne države na slovenskem. Razvil je podroben koncept družbene ureditve, ki bi temeljila na večji ekonomski in socialni pravičnosti. DR. Andrej Gosar: (1887-1970) / [uredila Jure Gašparič in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 514 str. Kr COBISS.SI-ID 280511232. 19. GASSER, Marija Vasi pod Ratitovcem skozi čas = Drfe under Ratitovc durh't cajt / Marija Gasser. - 1. ponatis. ... SREČANJA POD LIPAMI Kulturni center Lojze Bratuž, četrtek, 5. maja 2016 ob 20.30 Kulturni center Lojze Bratuž, Krožek za družbeno-politična vprašanja Anton Gregorčič, Društvo slovenskih izobražencev DR. ANDREJ GOSAR (1887 - 1970) Pravnik, sociolog in politik. Velja za enega... Logatec - Dolscheinova hiša - Logatec je kraj, ki ga ...